Telefon  +48 33 810 03 44

Telefon  +48 694 423 277

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapy do celów prawnych

projekty wykonawcze

W zależności od zapotrzebowania sporządzane są następujące rodzaje map:
1. Mapy nieruchomości w granicach istniejących w celu:

 • założenia księgi wieczystej,
 • wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży czy przekazania nieruchomości,
 • innych celów.

2. Mapy z podziału pojedynczych bądź kilku nieruchomości sporządzane w celu:

 • zniesienia współwłasności,
 • kupna, sprzedaży, przekazania,
 • innych celów.

3. Mapy scalania i podziału nieruchomości ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

4. Mapy podziału nieruchomości (gruntów) do wykupu lub wywłaszczenia:

 • obiektów o kształcie wydłużonym,
 • obiektów przeznaczonych pod budowę dróg, mostów i innych obiektów objętych wywłaszczeniem.

5. Mapy nieruchomości na potrzeby postępowań sądowych takich jak:

 • stwierdzenia nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia, działu spadku,
 • zniesienia współwłasności,
 • ustalenia służebności gruntowych.

6. Inne mapy, uwzględniające specyficzne warunki i potrzeby.
Przy opracowywaniu map wykorzystuje się informacje zawarte w:

 • materiałach Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii, w tym ewidencji gruntów i budynków,
 • księgach wieczystych oraz w aktach ksiąg wieczystych,
 • orzeczeniach sądowych,
 • aktach notarialnych,
 • decyzjach administracyjnych,
 • dokumentach geodezyjnych i kartograficznych przechowywanych w archiwach państwowych,
 • dokumentach geodezyjnych i kartograficznych będących w posiadaniu zainteresowanych stron.