Telefon  +48 33 810 03 44

Telefon  +48 694 423 277

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomiary geodezyjne

urządzenie pomiaroweNasza firma świadczy usługi w zakresie pomiarów geodezyjnych.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe – podstawowa praca z zakresu geodezji ogólnej mająca na celu dostarczenie danych o położeniu szczegółów sytuacyjnych w przyjętym układzie współrzędnych płaskich i wysokościowych. Jest jedną z metod pozyskiwania danych geograficznych wykorzystywanych przy zakładaniu lub aktualizacji mapy zasadniczej, map sytuacyjno-wysokościowych, w tym również map numerycznych.


Pomiary realizacyjne to zespół czynności, których celem jest wytyczenie w terenie obiektów budowlanych , sieci uzbrojenia terenu i innych elementów zagospodarowania terenu. Tyczenie gwarantuje prawidłowe usytuowanie obiektu zgodne z projektem budowlanym, a także zachowanie przewidzianych w projekcie odległości od istniejących w terenie obiektów budowlanych, obiektów wznoszonych oraz względem granic nieruchomości. Wytyczeniu i utrwaleniu na gruncie podlegają przede wszystkim główne osie obiektu budowlanego, a także punkty charakterystyczne projektowanego obiektu. W przypadku obiektów liniowych (np. drogi, linii kolejowych, kanału, wodociągu) tyczeniu poddawane są punkty załamania osi przebiegu i punkty węzłowe obiektu.


Inwentaryzacja powykonawcza to zespół czynności technicznych (pomiarowych, obliczeniowych, kartograficznych), w wyniku których powstają dokumenty i bazy danych dotyczące usytuowania poziomego i pionowego obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych, Pomiary inwentaryzacyjne wykonuje się w oparciu o geodezyjną osnowę poziomą i wysokościową. Pomiary geodezyjne przeprowadza się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Przewody podziemne i elementy podziemne budowli należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Obowiązek zgłoszenia obiektów do pomiaru przed przykryciem spoczywa na zamawiającym i wykonawcy robót budowlanych.